Nákupní košík
 
next
next
next
next
 
Zboží bude zapůjčeno v termínu od: 20.2.2019  do: 21.2.2019  na středisku: . Celkem rezervováno dnů: 1 .
 
Smazat všechny vybrané  Vybrané položky
Nenalezeny žádné záznamy vyhovující daným kritériím

Půjčovné a záloha z položek 0 0
Pojistit zboží    Zrušit pojištění    Pojištění položek proti poškození 0
Sleva při půjčení na více více dnů 0 0
Sleva za půjčení celého kompletu 0 0
Sleva ze zákaznické karty nebo slevové akce dle zadaného kódu 0 0
    Půjčovné a záloha po slevě (záloha je splatná při převzetí zboží a zaokrouhlena na stokoruny) 0 0

 Informace o nájemci
Jméno a příjmení  
Adresa   
E-mail    
Telefon  
 Číslo zákaznické karty 


    
  
Prohlášení  nájemce:  Zavazuji se dodržovat veškerá ustanovení půjčovního řádu, chránit zboží před  poškozením a ve sjednané lhůtě je vrátit. Zavazuji se zaplatit  další půjčovné v případě  včasného  nevrácení zboží a dále nahradit vzniklé škody v případě ztráty. Jsem si vědom toho, že v případě nevrácení mohu být soudně stíhán pro tresný čin neoprávněného užívání cizí věci (popřípadě krádeže).

Legenda:
... u položky není možné objednat seřízení
... položka bez objednaného seřízení
... objednáno ruční seřízení zdarma
... objednáno placené strojní seřízení s dokladem